Bátorítsd a mindennapokban is a mondókázást, a versek olvasását

Írta Dátum 2017. 04. 13. beszédfejlesztés, gyerek mondókák, magyar kultúra, zenei nevelés | 0 hozzászólás

,,A kicsik, ahogy a dalokat, mondókákat, gyermekjátékokat éneklik-játsszák, megtanulnak biztonsággal jelen lenni a hang, a figyelem és a csend világában egyaránt.’’ /Gebri Bernadett, pedagógus/ Zenei nevelés és ritmusfejlesztés a SzóKiMondókánál A SzóKiMondóka mesekönyveibe verseket, dalokat és mondókákat építettünk be. Miért? Mert ezek a mindenki számára közismert dalok, mondókák a kultúra hordozói is egyben, de az is igaz rájuk, hogy segítenek a belső ritmika kialakításában, ami a beszédfejlődés egyik fontos lépcsőfoka. A műveltető mondókák során (pl. Süti-süti pogácsát, Csip-csip csóka, Lóg a lába, lóg a … stb.) még jobban beépülnek a mozgással kísért rigmusok. A gyerekek közben új szavakat is tanulnak, melyek jelentése az ismétlés során rögzül. Minél többet játsszátok el ezeket a mondókákat, annál jobban fog a ritmika dominálni. A zenére történő ritmusos mozgást érdemes többféle helyzetben kipróbálni: gyerek-szülő, gyerek-gyerek, vagy gyerek-baba helyzetekben a tapasztalatok elmélyülése végett. A belső ritmika kialakulása nem csak a beszédfejlődést, de az értő olvasás kialakulását is segíti.  A könyveinkben található versek kisebbik része olyan, amelyet Móna faragott a mese fonalába illeszkedve, a történések feldolgozására. Móna így igyekszik megérteni az őt körülvevő világot, ha valami elgondolkodtatja, vagy új dolgot tanul, egyből rímek jutnak eszébe és egy kis versikét farag. Ezzel bátorítani igyekszünk a mesehallgató kisgyerekeket arra, hogy maguk is találjanak rímeket az eléjük kerülő szavakban vagy szavakra, és játszadozzanak a szavakkal úgy, mintha azok építőkockák lennének. Ebben (a szavak vizualizálásában) nagy segítséget nyújtanak a szókártyák, amelyeket egyelőre a játékcsomagjainkban találhattok meg. A vastag karton képes kártyák azonnal a gyerekek kedvencei lesznek és csak a fantáziátok szab határt a kártyákkal játszható játékoknak. Az útmutatóban sok ötletet kaptok a szókártyákkal játszható játékokra.  A mesekönyvek végén lekottáztuk a dalokat annak érdekében, hogy segítsünk titeket abban, hogy elénekeljétek gyerekeitekkel a dalokat. A játékcsomagokban található kisfilmeken pedig hallhatjátok is a dalokat, és eljátszhatjátok azokat a főszereplő gyerekekkel. A dalokat CD-n is beszerezhetitek webáruházunkból. A dalokon és mondókákon kívül hogyan tudjátok még a gyerekeitek zenei nevelését előmozdítani? Ha van otthon hangszeretek, akár egy xilofon, vagy egyszerű csörgő is megteszi, akkor azzal kísérhetitek a ritmusos mondókákat. Verseket is lehet letapsolni, vagy dobogni. Találj ki egy egyszerű ritmust, majd gyermeked tapsolja, vagy dobolja azt vissza neked. Variálhatod, bonyolíthatod, és ne felejtsetek el szerepet sem cserélni! Keressetek rímelő szavakat – először egy egyszerű gyerekversből gyűjtsétek ki az egymásra rímelő szavakat, majd keressetek a szókártyák szavaira rímpárokat. A rímpárokból alkossatok kétsoros, négysoros verset! És közben persze élvezzétek a játékot, legyen felszabadult a közös játék, amiben bőven van lehetőség hibázni.  A szavakkal ugyanúgy lehet játszani, mint a tárgyi játékokkal. Élvezzétek a szavak többféle jelentését, keressetek rokon értelmű szavakat, ellentétpárokat. Az ellentétpárokkal írni rövid verset nagyon vicces lehet. Bátorítsd a mindennapokban is a mondókázást, a versek olvasását. Nagyban segíted vele gyermeked beszédfejlődését és az olvasóvá nevelését.  Jó szórakozást! ...

Olvass tovább

Fejlesztési területek: beszédfejlesztés, mozgás, gondolkodás, érzelmi-szociális képesség

Írta Dátum 2016. 05. 5. beszédfejlesztés, dalok, együtt töltött idő, fejlesztés, gyerek mondókák, készségfejlesztés, olvasás, szókincsfejlesztés, zenei nevelés | 0 hozzászólás

A gyermekek fejlődését négy területre bonthatjuk le: gondolkodás, mozgás, beszéd és érzelmi-szociális képesség. Sok fejlesztéssel foglalkozó szaklap, betegségek, rendellenességek leírására létrejött tanulmány használja ezt a négyes felbontást. Valamint előszeretettel fogalmazzák meg fejlesztési programjaikat az óvodák ezen területek mentén is. Egyetértés mutatkozik tehát abban, hogy e négy terület alapján meg lehet fogalmazni a gyermek képességeit, és új célokat lehet felvázolni a személyiség egészének fejlesztése szempontjából.  Nem véletlen tehát, hogy mi is ezt a felbontást alkalmaztuk, amikor a 2-6 éveseknek szóló SzóKiMondóka fejlesztőjáték kialakításán dolgoztunk. Ebben a négyes felosztásban megtaláltunk mindent, amit játékcsomagunkba be szerettünk volna építeni. Így a SzóKiMondóka játékcsomagok használatával ezen négy terület mentén fejleszthetik a szülők gyermekeiket. Beszédfejlesztés Játékainknak beszédfejlesztő szerepe talán a legegyértelműbb a négy terület közül. Hiszen, ahogy mindig is mondjuk, mi a szavakkal szeretünk játszani mindenféle módon. A dobozban található szókártyák kimondatják a gyermekkel a szavakat, gyakoroltatják a jelentésüket. Az interaktív kisfilmben szereplő dalok, mondókák gyakori használata is a beszédfejlesztést erősíti, hiszen hatásukra kialakul a belső ritmus, ami a beszédfejlődés alapja. A játékcsomagban található mesekönyv a közös, ölbéli olvasást teszi lehetővé, ami akár történhet úgy is, hogy a kiemelt szavakat a gyermekek mondják ki, a szó mellett megjelenő kép alapján. Így a gyermekek ismerkednek az olvasás lényegével, ahogyan az egymás után következő szavak értelmes mesévé állnak össze. Ez átvezet minket a következő területre, ami a beszéddel szorosan összefügg, de attól függetlenül is működik: a gondolkodás területe. Gondolkodás A szókártyák használata vagy a szavak felfedezése a filmben egyértelműen ezt a területet is erősíti. Valamint ide sorolnám a kisfilmben szereplő kísérleteket is, ahol a különböző fizikai törvényszerűségekkel ismerkedünk játékosan. A most megjelent Család című fejezetben például hidat építünk. Mozgás A mozgás nélkülözhetetlen a kicsik számára, ezért építettük be az eljátszós mondókákat, mozgásos dalokat minden fejezetbe, amelyek segítik a tartalmak beépülését, és vidám közös együttlétekre ad alkalmat. Ez pedig az utolsó területre visz át minket, ez pedig az érzelmi-szociális fejlődés. Érzelmi-szociális képesség A szavakkal való játékon túl, talán ez a legfontosabb tulajdonság, ami megkülönbözteti a SzóKiMondóka játékait másoktól. Játékunk nem működik úgy, hogy magára hagyod a gyermeked a játékkal. Hiszen kettőtök kapcsolatára épül, általad tanul, közösen játszotok és szórakoztok és ezzel érzelmileg is fejlődik gyermeked, szociális képességei is erősödnek. Az Óvoda fejezet szavai közé például a KÉREM – KÖSZÖNÖM gyakorlását építettük be, de a köszönés, a párbeszéd, a tartalmas együttlétek minden fejezet fontos alkotóelemei a felhasználás során. Így tehát ha egyszerre szeretnéd fejleszteni beszédét, mozgását, gondolkodását, szociális érését gyermekednek akkor ajánljuk neked játékcsomagjainkat, amelyek mindegyike kiegészül egy útmutatóval, amiben több ötletet is találsz további értelmes és szórakoztató elfoglaltságokra...

Olvass tovább

Miért az Óvodát választottuk témának a SzóKiMondóka első játékcsomagjához?

Írta Dátum 2016. 03. 17. beszédfejlesztés, Egyéb, együtt töltött idő, fejlesztés, készségfejlesztés, környezeti nevelés, mesekönyv, óvoda, szókincsfejlesztés, zenei nevelés | 0 hozzászólás

Mit csinál ma Magyarországon a 2-6 éves gyermekek nagy többsége? Bölcsibe, oviba jár. Rendben, és ott mit csinál? Játszik, verset tanul, mondókázik, énekel, táncol, okosodik, kapcsolatokat létesít és mesét hallgat. Mindez a SzóKiMondókáról is elmondható, ezért adta magát a téma:  A SzóKiMondóka játékcsomag – Óvoda című fejezetében az óvoda varázslatos világát mutatjuk be az oda először belépő kisfiú szemszögéből, a már tapasztalt, idősebb testvére vezetésével.  Sokan kérdezték már tőlünk, hogy: miért pont azt a bizonyos 12 szót mutatjuk be a kisfilmben, miért ezek a szavak jelennek meg a szókártyákon, vagy vannak kiemelve a mesekönyvben? Nos, a tervezéskor bevontunk több száz óvodát és megkérdeztük a pedagógusokat, hogy melyek azok a szavak, amelyek legtöbbször előkerülnek mindennapjaik során. Ezeket a szavakat mondták első helyen: kint, bent, kérem, köszönöm, szívesen, stb. Hozzávettük a testrészeket, mint a világgal ismerkedő kisgyermek első szavait, valamint a nagyon fontos szia szót és utoljára a gyere, mint hívó szó került be a válogatásba. Ezeket a szavakat aztán többféle szövegkörnyezetben, sokféle helyzetben mutatjuk be a filmen, hogy a kisgyermekek a helyzettől elvonatkoztatva tanulják meg a szavak jelentését.  A szavak értelmezését segítik a hozzájuk választott mondókák és gyerekdalok is, amelyeket a szülőkkel (nagyszülőkkel, testvérekkel, …) együtt játszhatnak el a kicsik. További elmélyülést biztosít a szavak jelentéstartalmában a csomagba került Lackfi János által írt mese is, amelynek címe a Milán és a sziázás. Mit csinálhat egy lassan három éves kisfiú, aki nem tud kimászni a rácsos ágyból, és szombat reggel reggelire vágyik? Sziázik és köszöngetésével odahívja magához az állatait, akikkel aztán nagy hancúrozásba kezdenek egészen addig, míg anya és apa be nem jön végre felköszönteni a három éves Milánt.  A játékcsomag óvodai felhasználását egy terjedelmes tevékenységlista segíti, amelyben rengeteg további ötlet van kiegészítő foglalkozásokra mindenféle témákban. A csomag segít az óvodára való felkészítésben, a ráhangolódásban, és segítheti magát a beszoktatás folyamatát is. Valamint segítheti feldolgozni a gyermeket az óvodában ért élményeket is. A szókártyák segítségével mesét szőhetünk. Így a mesét a gyermek saját maga alakíthatja. A kártyákkal mondhatja el azt, ami épp foglalkoztatja őt. A csomag felhasználási lehetőségei a te kreativitásoddal párosulva kiteljesedhetnek, de az Útmutató is rengeteg játékötlettel van teli. Ha megtetszett az ovis fejezet, van egy jó hírünk: néhány héten belül itt az új fejezet, a Család! Ha viszont még nincs meg az Óvoda fejezet, akkor megrendelheted webáruházunkban ezt a kuponkódot felhasználva: szkmo15 2016. június 30-ig 15% kedvezménnyel. Ha tetszett ez a bejegyzés és érdekelnek további ötleteink, híreink a készségfejlesztés, olvasás előkészítés, a magyar kultúra megőrzése,  a közös játék során témákban ITT feliratkozhatsz a...

Olvass tovább

Dalra fel anyukák, apukák! 

Írta Dátum 2015. 12. 3. dalok, Egyéb, együtt töltött idő, fejlesztés, zenei nevelés | 0 hozzászólás

A mondókák, dalok fontosságáról és kiemelt szerepéről a beszéd fejlesztésében már sok szó esett itt. Amennyit csak tudtok, mondókázzatok gyermeketekkel és énekeljetek együtt, ha egy mód van rá. Mialatt együtt énekeltek, zenei önkifejezése fejlődik, bátrabb, magabiztosabb lesz, amitől majd később, az életben is könnyebben szólal meg és próbál ki számára ismeretlen helyzeteket. Ehhez csak az kell, hogy osztatlan figyelmet kapjon tőled és támogatást, hogy amit csinál, az jó. Akkor is, ha nem találja el a hangot, hidd el, az most mellékes. Majd az énektanár kijavítja, te örülj annak, hogy próbálkozik. Talán azért nem merünk mások előtt énekelni mi sem, mert valaki, valahol elhitette velünk, hogy nincsen jó hangunk. Nos, az éneklés tanulható és inkább képesség, mint adottság. És mint ilyen, gyakorlással fejleszthető. Gyakoroljatok hát együtt, erre valók a közös éneklések, mondókázások. Ha pedig zenére énekeltek, az megkönnyíti a tanulást, gyakorlást. Adunk is néhány példát az Óvoda fejezetből ITT. Dalra fel anyukák, apukák!  Amiről még korábban nem írtam, az a mondókák, dalok szerepe az idegennyelv tanítás során. Nem véletlen, hogy a gyerekek angolóráján is kiemelt szerepet kapnak a dalok és a mondókák, hiszen általuk megjegyezhetővé válnak a szavak, játékossá a kifejezések. Gyermekkorom angolóráiból is szinte csak a dalok maradtak meg – de azok sokáig. Ez is igazából csak a dalok, mondókák beszédfejlesztő funkcióját bizonyítja.   Minél több külső inger vagy impulzus éri a babákat és a kisgyermekeket, annál több szinapszis kapcsolat jön létre az agyában, melynek következtében az agy jobban fog differenciálódni. A beszéd, a dal, a mondóka egy nagyon jó formája a stimulációnak: ritmusos, könnyen megjegyezhető, élvezetes, biztosítja az összpontosítást, a gyermekre irányuló figyelmet és fejleszti a beszédet, stimulálja az agyat – és egymásra hangol minket, érzelmi kapcsunk is erősödik általa. Éppen ezért építettük bele mi is a dalokat, mondókákat a SzóKiMondóka játékcsomag sorozatába. A most készülő Család fejezet mesekönyvébe pedig már a szöveges kottát is megtaláljátok majd! Ha tetszett ez a bejegyzés és érdekelnek további ötleteink, híreink a készségfejlesztés, olvasás előkészítés, a magyar kultúra megőrzése,  a közös játék során témákban ITT feliratkozhatsz a...

Olvass tovább

Miért legyen a mindennapjaitok része a mondókázás?

Írta Dátum 2015. 11. 4. gyerek mondókák, készségfejlesztés, zenei nevelés | 2 hozzászólások

A mondókák nagyon fontos szerepet töltenek be a kisgyermekek beszédfejlődésében. Nem csak a szókincs fejlesztésében van kiemelkedő szerepük, hanem az ismétlések, a ritmusos beszéd, a lüktetés, a rímek szerepe mind fontos elem a kisgyermek szép beszédének kialakulásában. Éppen ezért mi sem hagyhattuk ki a dalokat, magyar mondókákat a SzóKiMondóka játékcsomag sorozatából sem! Szülőként persze nem könnyű a rendszeres mondókázásra időt találni a mindennapokban. Segítség lehet nektek, ha eljártok zenebölcsibe, ringató, vagy más zenés-dalos foglalkozásokra. Ezek fő szerepe a dalok, mondókák megtanítása, hogy aztán otthon elő tudjátok venni gyermekeddel a dalokat és alkalmazni az ott tanultakat. Próbáljunk meg a rutinszerűen végzett tevékenységeinkhez párosítani mondókákat – akkor könnyebben lesz része mindennapi életünknek a mondókázás. A mozgással kísért mondókáknak jusson még több szerep. Hiszen egyszerre fejleszt többféle készséget, viszont az utánzás révén a gyermek mégis könnyebben megtanulja őket.  Lássunk néhány példát: Lehet pl. a fürdés, a fürdővíz engedése során a következő mondóka mindennapjaink része:  Lassan forog a kerék,
Mert a vize nem elég.
 Gyorsan forog a kerék,
Mert a vize már elég. Mozgás: Két kezünket ökölbe szorítjuk és a malomkereket utánozva körzünk velük a mellkasunk előtt,  először lassan, majd gyorsan. Ez a mozgás a ritmust is tanítja, a tempót, a különbséget a lassú és a gyors közt.  Ha előkerül a plüssmaci, jöhet a gyermekeim nagy kedvence: Mackó, mackó, ugorjál, Mackó, mackó, forogjál Tapsolj egyet, ugorj ki! Mozgás: először ugrálunk, majd forgunk (de lehet egyet ugrani és egyet fordulni is), az utolsó sornál a tapsolás után egyet ugrunk előre. Itt meg is tudjátok hallgatni: Meghallgatom   Ezt az utolsót pedig alkalmazhatjuk evés előtt, vagy sütés közben, gyurmázáskor, stb.: Süti-süti pogácsát, Apának anyának Kedves kis bogárnak.  Mozgás: a dal ritmusára jobb és bal tenyerünkkel ide-oda tapsolunk – remekül alkalmas mozgáskoordináció erősítésére, valamint a ritmus itt ismét nagy szerepet kap. Az utóbbi dalt betettük a most készülő Család fejezetbe, amely a SzóKiMondóka játékcsomag sorozatának  része, Szalóki Ági előadásában. Még keresem azt a mondókát, amit útban az óvodába mondogathatnánk, osszátok meg kérlek, ha nektek van a tarsolyotokban ilyen! Mivel nagy hangsúlyt fektetünk a zenei nevelésre most van egy örömhírünk számodra: 2015.11.06. és 08. között minden webáruházunkban leadott megrendelés mellé AJÁNDÉKBA adunk egy SzóKiMondóka zenei CD-t! Kukkants be hozzánk: SzóKiMondóka webáruház Ha tetszett ez a bejegyzés és szívesen olvasnál hasonló cikkeket a témában, esetleg érdekelnek további ötleteink, híreink a készségfejlesztés, olvasás előkészítés, a magyar kultúra megőrzése, a közös játék során témákban ITT feliratkozhatsz a...

Olvass tovább

A zene mindenkié – a zene, a ritmus szerepe a beszéd és a mozgás fejlődésében

Írta Dátum 2015. 07. 2. együtt töltött idő, gyermeknevelés, zenei nevelés | 0 hozzászólás

Úgy érzem, hogy a zene és a ritmus fontosságát mi, fejlesztő pedagógusok unos-untalan ismételgetjük. Hatása nem csak a szép beszéd kialakulásában alapvető, de a mozgásfejlődésében is fontos szerepe van a korai mondókázásnak, térden lovagoltató versikéknek, höcögtetőknek. A beszéd alapeleme a ritmus, ezért a ritmusos mondókák segítik a beszéd belső ritmusának kialakulását. Minél többet mondókázunk a kicsikkel, annál biztosabban előzhetjük meg a beszédhibák kialakulását.  A zenének nem csak fejlesztő hatása van, hanem a gyereknevelés mindennapjaiban is sikerrel alkalmazhatjuk. Ha látom, hogy sok levezetetlen energiája van gyermekeimnek, akkor beteszek valami pörgős zenét, hogy a zenére mozogjunk együtt és ne az idegeimen táncoljanak. Ha egymás közt kezdik a harcokat, akkor valami klasszikus zenét dobok be gyorsan, annak sokszor van nyugtató, figyelemelterelő hatása. Máskor persze épp a csönd segít ellazulni és lenyugodni, de ha állandóan csönd van, akkor azt a gyerekeim igyekeznek kiabálással kitölteni – ilyenkor egy halk zene csodákra képes.  A zene, a mondókázás fontosságát felismerve alkottam meg én is úgy a SzóKiMondóka fejlesztő játéksorozatot, hogy azokban megtalálhatóak legyenek a magyar dalok, mondókák is. Megzenésítettünk mondókákat (Pont, pont vesszőcske), feldolgoztunk népszerű gyermekdalokat (Mackó, mackó ugorjál), és megalkottunk saját dalokat is (SzóKiMondó Kadal). A játék során így szülő és gyermeke együtt énekelve, a dalokat eljátszva élvezhetik a közösen eltöltött időt. Kodály azt írja: „…a zenével nemcsak zenét tanulunk. […] az ének felszabadít, bátorít, gátlásoktól, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi–lelki diszpozíciót javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre, fegyelemre szoktat, egész embert mozgat, nem csak egy részét. […] Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti a csírájában minden emberben meglévő zeneérzéket, s ezzel megadja a zenei műveltség alapját, amivel azután szebbé, gazdagabbá teszi egész életét.” (KODÁLY, 1974: I. 304.) A kisgyermek is bátrabban hangicsál, minket utánozva, ha rendszeresen énekelünk neki. Szabadítsuk fel gátlásainkat, énekelni mindenki tud. Ha csak egy hang jön ki a torkunkon, akkor azt ismételgessük, amíg jön egy második, meg harmadik, amiket aztán már váltogathatunk. Gyermekünk és saját magunk testi, lelki fejlődését segítjük vele. Ha tetszett ez a bejegyzés és érdekelnek további ötleteink, híreink a készségfejlesztés, olvasás előkészítés, a magyar kultúra megőrzése,  a közös játék során témákban ITT feliratkozhatsz a...

Olvass tovább