A mesék fontosságáról sokat lehet olvasni, de tudtátok, hogy nem csak a beszéd- és szókincsfejlesztés szempontjából fontosak a gyerekeknek? A mesékben rejlő tanítások és csodák a gyermeki lélek épülésének sarokkövei. Hogyan is történik mindez? A mesék hallgatása során a gyermek beleképzeli magát a főhős helyzetébe, így ő maga fog szembekerülni a mesében előforduló kihívásokkal. A fenyegetéseket saját bőrén tapasztalja meg, s mivel a mesékben mindig győz a jó, így önkéntelenül megtanul felülkerekedni a rosszon. 

A mesék segítik a karakter formálását is, a jó és rossz közötti különbségtételt, amire a mai világban oly nagy szükség van. A gyermek saját tapasztalatként éli meg, hogy rossz tulajdonságokkal, furfanggal és csalafintasággal nem lehet előrejutni, hanem az igaz nyeri el végső jutalmát. A mesék így a jó tulajdonságok elsajátítására is utat mutatnak, megtanítanak megküzdeni a kihívásokkal, és a rossz legyőzésére is példát adnak.  

A SzóKiMondóka mesekönyvei a közös olvasásra buzdítanak. A legjobb, ha a gyermeked az öledbe veszed és közösen nézitek a könyv lapjait. Így a gyerkőcnek lehetősége van megnézni a színes, nagybetűvel kiemelt szavakat, ezáltal fejlődik vizuális memóriája. A szavak mellett a jelentésüket lerajzoltuk, így mondani is tudják a mesében szereplő szót, jóval azelőtt, hogy olvasni tudnának. Ezzel megértik az olvasás logikáját és ők is részt vesznek a mesében, az írott szöveg megfejtésében.

SzóKiMondóka mesekönyveinkben interaktív táblákat is találtok. Ezek szerepe, hogy a rajtuk lévő kérdéseket megbeszélve feldolgozzátok a mese tartalmát. Gyermeked saját életére vonatkoztatja a mesebeli történéseket és beszélgetéseket is kezdeményezhettek általuk.

A meséinkbe dalokat és mondókákat is fűztünk. Ezek fontossága a nyelvi fejlesztésben, a zenei nevelésben és a nyelv ritmusának kialakulásában rejlik, de az értő olvasás is könnyebben alakul ki, ha sokat mondókáztok.

Meséinkben a főhős, Móna, szívesen farag rímeket, ha egy új dolgot tanul, vagy érdekességekre lesz figyelmes. A Szem és száj kötetben például, a pupilla működése ennek a versnek a megírására készteti: 

Szem, szem, kicsi szem,

benne kerek reteszem.

Kicsi fényben, nagy sötétben

– pupillának nevezem.

A gyerekek a főhőssel azonosulva, maguk is arra kapnak indíttatást, hogy kreatívan használják a szavakat, játszanak velük, kóstolgassák a rímeket. 

„Kóstoljuk együtt a szavakat, gyönyörködjünk együtt gyermekünkkel a világban, tanuljunk nevetve, játszva, meséljünk, énekeljünk önfeledten. Csak így érdemes! Ebben segít nektek a SzóKiMondóka.”

Dr. Kádár Annamária