Ebben a cikkben igyekszünk újra mindent összeszedni, amit a beszédfejlődésről tudnod kell. Lépésekre bontva kapod meg az életkori sajátosságokat, s azt, hogy mikor mit tehetsz gyermeked beszédfejlesztésének érdekében. Ha babát vársz, kezdj el minél hamarabb beszélni a pocaklakóhoz! A magzat képes édesanyja hangját a többitől megkülönböztetni és így hangolódik az anyanyelvére. Te pedig már ebben a korai szakaszban hozzászoktatod magad, hogy beszélj hozzá, így az természetes lesz a szülés után is. 

0 – 12 hónapos kor

A babák egy éves korukig többnyire passzív befogadói a nyelvnek. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem érdemes beszélni hozzájuk. Sőt! Ebben a korban a beszéd befogadása jelenti számukra a nyelvi fejlesztést. Körülbelül hat hónapos kortól, mikor már biztosan ülnek, képesek 1-2 másodpercig egy pontra fókuszálni. Amikor beszélsz a babádhoz, akkor a hozzá érkező inger forrása, vagyis a szád lesz az, amit ilyenkor néz. Ez a néhány másodoperces figyelem lesz a kulcs későbbi beszédpróbálkozásaihoz. Beszélj hozzá, utánozd az általa kiadott hangokat, így ösztönözd őt is arra, hogy utánozza, amit tőled hall. Nevezd meg a kezedbe kerülő tárgyakat, az őt érő ingereket újra és újra. Címkézz mindent, amit lát, hall, érez. Közben szépen artikulálj, felé fordulva beszélj és használd a mimikádat is! Vondd be a beszélgetésbe, mintha elvárnád tőle, hogy válaszoljon is!  

12 – 24 hónapos kor

Egy éves kor körül a tárgyak, nyelvtani értelemben a főnevek elsősorban azok, amik beépülnek passzív, vagy lassan alakuló aktív szókincsébe. A járás elindulása után tapasztalható egy ugrásszerű fejlődés a beszédben, de ez csak annyit jelent, hogy több figyelem jut a beszédfejlődés területére. Az általa kiadott beszédhangokat most is, mint eddig, ismétléssel erősítheted meg, már megpróbálva értelmet társítani hozzájuk. Visszakérdezhetsz: Erre gondoltál? A tárgyat felmutatva és megnevezve. Kérheted is, hogy mondja ki ő, immár helyesen, a tárgy nevét. Mindig ismétléssel javítsd ki, soha nem mondd, hogy nem úgy mondjuk, vagy nem helyes, ahogyan mondta. Az ismétlések előbb-utóbb célra vezetnek és ha azt mondod újra, amit babád mondani szándékozott, pozitív megerősítésed és helyes kiejtésed lesz az, ami segít neki megjegyezni a kimondani kívánt szóalakot. 

Ehhez a folyamathoz segítségül hívhatod a közeledben fellelhető képeket, tárgyakat, vagy a szókártyáink képes felét is. Az egyszerű testrészek: kéz, láb, fej, has – segítenek megnevezni a testrészeket, apa, anya baba – a családtagok megnevezésében segítenek, de jó, ha megtanulja az igen és a nem szavakat is, hogy ki tudja fejezni akaratát feléd. 

Másfél éves korra a kisgyermek passzív és aktív szókincsét alkotó főnevek köre kiegészül más szófajú szavakkal: igékkel, ragokkal, toldalékokkal. Egy-két szavas közlések is elvárhatók már ebben a korban, még ha az sajátos módon is fogalmazódik meg és sok esetben egyszerűsítésre kerül. A gyermek már képes lehet komplex utasításokat is megérteni és végrehajtani, de közlései még csak egy-két szóra korlátozódhatnak. A beszéd egy komplex motorikus mozgássor, aminek elsajátítása sok gyakorlást és figyelmet igényel. Ezért sok türelemre, kitartásra lesz szükséges és ha lehet, minden nap foglalkozz vele külön is, a napi feladatokon túl. A beszédfejldésre is igaz, hogy megelőzéssel sok probléma elejét lehet venni. Tehát érdemes már akkor több időt és energiát belefektetni, mikor még nem érzékeled a problémát annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen a fejlődése, a közösségbe való bekerülése. 

Lányoknál másfél, fiúknál két éves kor az, amikor már elvárható a legalább egy-két szavas beszéd. Ha ennek még nyomát sem látod, érdemes szakember felkeresésével feltárni a megkésett beszédfejlődés hátterében álló lehetséges okokat. Mindenképpen érdemes pl. hallásvizsgálatot végezni és a szóba jöhető okokat különböző vizsgálatokkal kizárni. Ha anyai intuíciód azt súgja, hogy valami probléma van a háttérben, javaslom, hogy ne állj meg az első szakember nemleges válaszánál. A korai fejlesztés ugyanis – csakúgy, mint a megelőzés – csodákra képes. Gyermeked minél hamarabb kapja meg a segítséget, annál könnyebben tér vissza fejlődése a normális ütembe. 

24 – 36 hónapos kor 

Nagyon eltérő ütemben fejlődhetnek a gyermekek, az eltérés okai is különbözőek lehetnek – a következő bekezdésben felsoroltunk néhányat. Nagy általánosságban elmondható, hogy 2 éves kor felett már a mondatok használata általános, a személyes névmások és a ragok helyes használatával. Ezt azonban csak abban az esetben lehet elvárni a gyermektől, ha te magad tanítottad rá. Ezért olyan fontos, hogy helyesen használd a személyes névmásokat, magadról egyes szám első személyben beszélj, róla egyes szám második személyben, stb. A ragok helyes használata is hallás után épül be: pl. Hol? kérdésre -ban, -ben, Hova? kérdésre -ba, -be a válasz, stb. 

Amit tehetsz: sokat és helyesen beszélj gyermekedhez, magzati kortól fogva! Olvass neki sokat, nézzétek együtt a könyvet, mutassa meg, majd nevezze meg ő a mese szereplőit, ha már tudja, mondja ki a mese legfontosabb szavait! Erre, a közös olvasásra alakítottuk ki a SzóKiMondóka képes tördelését, amiről bővebben itt tájákozódhatsz. Beszéljétek meg a mesében történteket, mondd el neki saját szavaiddal is a mesét! Mondókázzatok minél többet, énekelj neki, olvass neki verseket, bolondozzatok a mondókák ritmusára! Játsszatok kézbábokkal, személyesítsétek meg a szeretett tárgyakat a szobában! Minél inkább pozitív élmény lesz gyermeked számára a nyelv gyakorlása, annál motiváltabb lesz arra, hogy maga is bekapcsolódjon. Amíg csak lehet, zárd ki a TV-t, vagy minimális időtartamra korlátozd a nézését! Gondosan válogasd meg, mit néz: legyen interaktív, nem szinkronizált, élőbeszédes (lássa a szereplőket beszélni) és rövid, értelmes, feldolgozható tartalom, amit néz. Ezeknek a szempontoknak megfelelnek a SzóKiMondóka kisfilmjei. 

Mi lehet a megkésett beszédfejlődés hátterében? 

Ha szervi okokra, vagy idegrendszeri rendellenességre vezethető vissza a beszédfejlődés megkésése, az feltétlen szakember beavatkozását teszi szükségessé, már a diganózis felállításában is. Lehetnek azonban más okai is a megkésett beszédnek. Egyik ilyen ok lehet a kétnyelvűség. Ha a gyermek rendszeresen több, mint egy nyelvet hall, az visszavetheti önkifejezését. Ez azonban ne tartson vissza téged attól, hogy mindkét, vagy több nyelven fejlesszed. Egy dologra kell ügyelned: a nyelvek különválasztását kell megfelelően megoldani. Általában egy ember – egy nyelv, de ha te egy másik nyelvet is beszélsz anyanyelvi szinten, azt magad is átadhatod neki, akkor viszont legyen a lakásnak egy külön sarka, ahol csak azt a nyelvet használod. Semmiképp se keverd a nyelveket, sem a szavak, sem a nyelvtan szintjén. Idővel beszélni kezd majd mindkét nyelven, nem ritkán átugorva az egyszavas kommunikáció szakaszát. 

Testvérféltékenység is állhat a megkésett beszédfejlődés hátterében, vagy költözés, szülői viszályok, esetleg más lelki bizonytalanság. Ebben az esetben a sok ölelés, szeretet, foglalkozás ami célra vezethet, és persze, amennyire lehet, az okok jelenlétét is kezelni kell. A nagyobb testvér idővel bevonható a kisebb beszédfejlesztésébe, így előny kovácsolhat magának abból, hogy ő az idősebb testvér. De ez lehet hosszabb folyamat eredménye is, sok türelemre és szeretetre van szükség részünkről. 

Hogyan segítheted gyermeked beszédfejlődését? 

Összefoglalva: beszélj gyermekedhez, amennyit csak tudsz. Hívd segítségül a dalokat, mondókákat, meséket, verseket, könyveket. Nevezd meg újra és újra a legfontosabb fogalmakat, amiket szeretnél neki megtanítani. Kérd, hogy ismételjen meg téged, te is ismételd meg – helyesen – beszédpróbálkozásait. Olvassatok közösen, játsszatok a szavakkal, bíztasd, dícsérd, örülj minden próbálkozásának. Használd a beszédfejlesztéshez a SzóKiMondóka játékcsomagjait, amit most a kiprobalom kuponkóddal 20% kedvezménnyel rendelhetsz meg. A játékcsomagokba bele van építve gyermeked motivációja a közös foglalkozásokhoz, mert első perctől kezdve sikerélménye lesz a játékcsomag elemeivel – te pedig örömmel nézed majd, hogy milyen gyorsan tanul és fejlődik gyermeked. De ha mégsem tetszene neked a játékcsomag, visszakapod az árát a szállítással együtt, ha eljuttatod hozzánk a csomagot. Nézz szét az Eszközeink közt, hogy mi az, amit még hasznosítani tudnál! 

Nézd meg a témáról készült videónkat a SzóKiMondóka Facebook oldalán: