Gyakorlatilag mindent tapasztalat alapján tanulunk meg. Még az iskolában tanult ismeretekről is elmondható, hogy akkor maradnak meg, ha gyakorlatban alkalmazzuk őket – kiszámoljuk a képletet, elvégezzük a kísérletet, elmondjuk a verset. Annál jobban igaz ez arra a tudásra, amit az életről szerzünk meg. Milyen ízű a homok, milyen érzés a pocsolyába lépni cipőben, a forró sütő, a gravitáció, a lejtő… Ezek azok a tapasztalatok, amik meghatározzák, hogyan viselkedjünk velük szemben, ha legközelebb hasonló helyzetbe kerülünk. 

Tudva, hogy a kisgyermekek tapasztalatok nélkül jönnek a világra, az ő világgal való ismerkedésüket támogatni kell. Nem foghatja vissza a szülőt, ha az ismerkedés során a gyermek megüti magát. Természetes, hogy úgymond saját kárán tanulja meg a határait. A szülőnek elegendő biztonságos feltételeket teremteni, amelyeken belül felfedezheti magát és a világot a baba, nem szabad minden sérüléstől óvni a picit. És főleg: sose okoljuk magunkat a babán keletkező karcolásokért, fogadjuk el, hogy az a növekedés és a tanulás természetes része. Nem szabad félnünk az apró sérülésektől, mert a célunk az, hogy a gyermek se féljen újba kezdeni, új tapasztalatokat szerezni. A túlféltés csorbítja önbizalmát és bátorságát is, ezáltal hátrányosabb helyzetbe kerülhet bátor és magabiztos társaihoz képest. 

Ez a megengedő hozzáállás később is fontos a szülők részéről, amikor már önállóan játszik a játszótéren. Elég akkor beavatkoznunk, amikor gyermekünk valami olyasmit csinál, ami nem megengedett. Ha különóra keretében valami új tudást tanul, amit a szülő kívülről nézhet, ebbe a helyzetbe akkor sem avatkozhatunk be, ha amúgy a játszótéren megtennénk. Ilyenkor az oktatató tekintélyét csorbítjuk, ha a gyermek irányítására törekszünk.

Az alábbi videóban 3 éves kisfiam a tudományos gyermekmúzeumban szerez saját tapasztalatokat autóépítésről: 

A SzóKiMondóka nagyra értékeli a tapasztalati tudást. Emiatt vonjuk be az összes érzékszervet a megismerésbe, tanulásba: filmjeinket, könyveinket nem csak nézik a gyerekek, de kimondják a szavakat, megmutatják testrészeiket, dalokat tanulnak, mondókáznak, táncolnak rá. A filmekben megtalálható egy kísérlet is, amelynek kapcsán egy-egy természeti elemről tanulunk. A kísérletek célja a saját tudás megszerzésén túl az, hogy kedvet kapjanak a gyerekek otthoni, hasonló kísérletek elvégzésére is. A közös, tartalmas időtöltés mindig ad lehetőséget a játékos tanulásra is, amit a SzóKiMondóka játékai és könyvei nagyban segítenek.