Múlt szombaton ismét az Amerikai Magyar Iskolák Találkozóján szerepeltünk, ahol bemutattukSzóKiMondóka kidolgozás alatt álló anyanyelvmegőrző programját. A program lényege, hogy a családra fókuszál, hiszen ott indul el a kétnyelvű nevelés, ott születnek meg az alapok ahhoz, hogy később a gyermek magyar iskolába járhasson. A program támogatni kívánja a szülőket a kétnyelvű nevelés melletti döntésben, felkészíteni őket az útközben felmerülő nehézségekre, kitartásukat erősíteni és összekötni a hasonló helyzetben élő családokat tapasztalatcsere és egymás segítése céljából.

 

A SzóKiMondóka anyanyelvmegőrző programját közösen dolgozzuk ki a Tízezer lépés magyar könyvesboltot vezető Szabó – Zsedely Tímeával. Aki pszichológus, nyelvész és esztéta végzettséggel New Yorkban fáradozik a külföldi magyarok anyanyelvének megőrzésén. Mégpedig úgy, hogy kreatív irodalomórákat tart és magyar nyelvű színházi produkciókat rendez és ezeket különböző helyszíneken bemutatja az Egyesült Államokban. Timi évek óta nagy sikerrel használja a SzóKiMondóka játékcsomagjait és könyveit az egészen kicsik nyelvi fejlesztéséhez és tíz éve ad már tanácsokat a hozzáforduló szülőknek a kétnyelvű nevelés témájában. 

 

A konferencia témája a családközpontú iskola volt, a családok bevonása a gyermekek magyar nyelvi oktatásába. Valójában közhely, de itt is igaz, hogy minden a családban dől el. A szülők döntése, hogy kétnyelvűen nevelik-e a gyermeküket. A döntésben is jól jöhet a segítség, hiszen a motivációk feltérképezése és az erőforrások ismerete szükséges ahhoz, hogy jó döntést tudjunk hozni. Azt követően pedig a kivitelezéshez sem árt, ha a szülők, vagy a magyar szülő fél személyre szabott segítséget kaphat. A problémákra való felkészítés segít például abban, hogy azokat megjelenésükkor a szülők felismerjék és tudják a lehető legjobb választ. Sok szülő például akkor adja fel gyermeke magyar tanítását, amikor a gyerek bekerül az iskolába és angolul kezd válaszolni a szülő magyarul feltett kérdéseire. A gyerek részéről ez természetes, mivel megtapasztalta, hogy a tágabb közösség nem magyar nyelvű és ösztönösen ahhoz szeretne tartozni. Ilyenkor tudatosítani kell benne, hogy nincsen egyedül a magyar nyelvvel. Hiszen a rokonokhoz csak így tud szólni illetve magyar barátai itt – külföldön – is lehetnek. Ezek mellett milyen jó az is, hogy magyarul is megérti az esti mesét, amit anya vagy apa olvas fel neki. 

 

A nyelvhez való viszonyunk érzelmi síkon is nagyon fontos, hiszen a nyelv meghatározza a pszichológiai tudatot. Az anyanyelvi nevelés megszakadása pszichológiai problémákat is okozhat később és az adott nyelven megélt traumákat csak azon a nyelven lehet igazán feloldani. Az anyanyelven szerzett kellemes élmények ezért nagyon fontosak és meghatározóak a gyermek nyelvi nevelése szempontjából. Ebből következik az is, hogy maga a tanulás is kreatív és játékos kell legyen. Ha a gyermek nem élvezi a magyar órákat, növekedhet ellenállása, míg végül nem lesz hajlandó magyarul megszólalni. Nem várhatjuk el tíz év alatti gyermekektől, hogy maguktól akarjanak magyarul tanulni, ebben a korban ez még a szülő döntése. De a tanítás mellett az is a feladata, hogy a nyelv hasznosságát megmutassa például a rokonokhoz fűződő kapcsolat erősítésével és magyar nyelvű közösségek rendszeres felkeresésével. 

 

De hogyan tudja tanítani a szülő a gyermekét?

 

Erre nincs egyetlen módszer. Sok foglalkoztató és olvasókönyv közül lehet választani. Mint külföldön élő magyar szülő, nekem is hétről hétre kellett az elmúlt évben új anyagokat keresni gyermekeimnek és elkezdtem azokat összegyűjteni. A nyár folyamán pedig igyekszem megszerkeszteni és Timivel közösen 4 szinten kidolgozni azt az anyagot, amivel ősztől hétről hétre Te is együtt tanulhatsz gyermekeddel, akár a magyar iskolát előkészítve vagy azt kiegészítve. 

A 4 szint pedig: 

  • kezdő
  • olvasni tanuló
  • írni tanuló
  • haladó

A hangsúly pedig a játékosságon és az írásbeliségen van. Hiszen ha ír és olvas magyarul gyermeked, onnantól kezdve nem lesz másokra szorulva nyelvtudása gyakorlásához. A könyvekből folyamatosan tud majd új szavakat tanulni, az írásbeli kreatív önkifejezés során pedig élvezni fogja a magyar nyelvet. 

 

Ha pedig kíváncsi vagy, hogy miket alkottak magyarul a programban résztvevő gyerekek: kattints ide 

 

Jó olvasgatást!