Vanóné Varga Judit véleménye

,,Aki jól mozog, tisztán beszél.
Aki tisztán beszél, mélyen gondolkodik.
A kisgyermek mozgása: játék.
A kisgyermek beszéde: játék.
Ezért a sokat és jól játszó gyermek tud majd megfelelően, elmélyülten gondolkodni.”
/ Vekerdy Tamás /

Nem véletlenül választottam ezt az idézetet, hisz a SzóKiMondóka programcsomagban mindez visszaköszön! Interaktív módon, a szülővel, nagyszülővel együtt játszva gyakorol nagymozgásokat a gyermek, amely alapja a beszédfejlődésnek (mint ahogy minden képesség fejlődésének is.) A kommunikáció, vagyis a környezettel való kapcsolatteremtés akkor lesz jó, ha a gyermek problémamentesen végigmegy a következő fejlődési soron: kúszás-mászás-járás. Ennek a szempontnak is maximálisan eleget tesz a program, hisz 1,5 – 2 éves kortól ajánlják a családoknak.

Fontos ismérve, hogy a szülőtől nagy tudatosságot igényel, mind a bevezetése, mind a használata. Ez által nem csak a gyermek ismeretei bővülnek a világról, hanem az időérzékének fejlesztésére is hatással lehet, ha azonos időben használják a DVD-ket és a szókártyákat.

A mondókák, a zenei, képi, szókártyák anyaga igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz az ismeretközlésen túl is. Épít a négy alap környezeti elemre, mely az évszakok megismertetésének is fontos része. A magyar hagyományokat, kultúrát, élővilágot preferálja, és mindezt összegzik a mesék a záró mesefüzetekben. A mesék nem csak a gyermeki fantáziát mozgatják meg, hanem ott a szóképeket is újra láthatjuk. Ez elősegítheti, erősítheti az olvasástanulást.

A szavak, a szóképek a videókban sokszor, sok helyen, többféle összefüggésben megjelennek. A készítők ügyeltek a magyar szótagolásnak megfelelő képi megjelenítésre, így elmondható hogy vizuálisan is beépül a gyermeki agyba ez a szabályrendszer. Ez a későbbiekben a gyermek segítségére lesz iskolás korban is, illetve a korai olvasástanulás során, vagy a spontán olvasástanulásban.

A mozgással kísért mondókák segítik a bevésést és jó hatással vannak a testséma fejlődésére. Ugyanezt erősíti a testrészek neveinek megtanulása is.

A szókártyák használata elősegíti a korai beszédindítást, mivel a felnőtt és a gyerek a beszéd megjelenése előtt már megismerkedik, játszik a szavakkal. Éppen ezért a megkésett beszédfejlődésű gyermekeknek is segítségére lehet a készségfejlesztő programcsomag.

Vanóné Varga Judit
képességfejlesztő pedagógus