Miért fontos gyermekeink anyanyelvi fejlesztése?

Miért fordítsunk a nyelvi nevelésre időt és energiát, mikor előbb-utóbb úgyis megtanul magyarul?

Miért érdemes mégis a nyelvi fejlesztést korán elkezdeni?

Mona szia 2016A nyelv a világhoz fűződő kapcsolat eszköze, így babánkhoz már magzati korban az anyanyelvünkön, a hozzá való rendszeres beszéden keresztül kapcsolódhatunk. Kapcsolatunkat a beszéden keresztül alakítjuk ki, azon keresztül fejlesztjük, ápoljuk, érzelmileg mélyítjük, hogy mire világra jön, már teljesen természetes legyen a hozzá való beszéd.

A rendszeres beszéd fejleszti a babákat, tágítja értelmüket, többet ért meg az őt körülvevő világból és hamarabb tud ahhoz kapcsolódni is. Azok a gyermekek, akikhez rendszeresen, szemkontaktust tartva beszéltek, ezáltal bevonták őt a családi történésekbe, többnyire hamarabb kezdenek el beszélni, s gyorsabb lehet önkifejezésük fejlődésének ritmusa is. Ez pedig azért fontos, mert jobb tudni, hogy a gyermek épp mit szeretne, mint az ordításából megpróbálni kikövetkeztetni az akaratát.

A beszédfejlesztés további eszközei:

– mondókák

Ritmusosságuk révén fejlesztik a zenei érzéket, a beszédkészséget és új szavakat is taníthatnak közben. Ráadásul, mivel közösen mondókázunk, kapcsolatunk is fejlődik, közelebb kerülünk egymáshoz, érzelmi életünk gazdagodik.

– énekek

Ugyanúgy, mint a mondókák, a nyelv zeneiségét erősítik, amellett, hogy a zenei nevelés remek eszközei. Érzelmi szempontból is fontosak, hiszen erősítik az önkifejezést, feloldhatják a félelmet és más, negatív gyermeki érzelmeket, s egy olyan meghitt pillanatot teremtenek a szülővel, amely egy életre elkíséri gyermekünket.

– meseolvasás

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a mesék szerepét a gyermekek életében. A mesékben teljesedik ki lelki világuk, fantáziájuk, azok során tudják megélni és feldolgozni kimondhatatlan érzelmeiket, félelmeiket. A mesék valódi tanításairól sokat lehetne írni, de most megpróbáljuk csak a nyelvi nevelés szempontjából említeni jótékony hatásaikat.

A mesék fejlesztik a szókincset, tágítják a gyermekek értelmét és érzelmi világát. A szülő megnyugtató hangján megszólaló mese annál jobb, minél inkább hasonlít az élő beszédre. A befogadás pedig annál teljesebb, minél jobban sikerült gyermekeinket bevonni a mese fonalába. Ezt visszakérdezéssel és olyan kérdésekkel érhetjük el, hogy pl.:

táblácska– Te mit tettél volna a szereplő helyében?

– Neked is volt már hasonló élményben részed?

– Mit éreztél?

– Mit gondoltál?

– Mit tanultál belőle?

– stb.

Miért fontos a külföldre költözött családok számára, hogy a gyermekek megőrizzék a magyar nyelvet?

A nyelv a kulturális identitás alapköve.

Attól függően, hogy hány éves a gyermek a külföldre költözés idején, akár alapvető fontosságú is lehet pszichológiai szempontból, hogy megmaradjon számára gyermekkora nyelve, ami az anyanyelve is egyben.

Ha a gyermek külföldön született, és első éveiben az édesanyja magyarul beszélt hozzá, akkor már kialakult benne egy olyan tudattalan nyelvi kötődés, aminek a megszűnése akár problémákat is okozhat lelki fejlődésében a későbbiek során. Ha tehát valamilyen módon jelen van/volt a gyermek életében a magyar nyelv, és általa szeretett személyek közvetítették felé a nyelvet, akkor minden okunk megvan rá, hogy elkövessünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a gyermek két, vagy akár többnyelvűen nőjön fel, s a nyelvek között a magyar előkelő helyen szerepeljen.

Ebben a nehéz, fáradságos és rengeteg kitartást igénylő munkában, és persze számos jótékony hatást ígérő és rendkívüli eredményekkel kecsegtető tevékenységben szeretnénk neked segíteni.

Jó hírünk van: nem vagy egyedül!

Sokaknak sikerült már külföldön magyarul jól beszélő, író és olvasó, értő és értelmes gyermekeket nevelni. Ehhez nem kellett óriási befektetés, különórák és magántanárok tömkelege. Ami kellett hozzá első sorban, az a szülői elhatározás. Ha a szülői elhatározás szilárd, akkor a következő lépés, hogy beszélj hozzá magyarul. Hiszen a nélkül elég nehéz lesz magyarul megtanítanod. Ha nem tudod magadat rávenni, hogy magyarul szólj hozzá, hogyan akarod gyermeked rávenni, hogy magyarul válaszoljon? Ennek felismerése alapvető a további sikerek érdekében.

Persze, vannak kivételek.

Ha a párod nem magyar, a közös vacsorák, családi összejövetelek nyelve a befogadó ország nyelve lesz. Nem árt, ha közben kiszólsz egyszer-egyszer magyarul, főleg, ha az könnyebben nyelvedre jön. A magyar nyelv gazdagsága segítségedre lehet ilyenkor, esetleg akad olyan helyzet, amikor szeretnéd, hogy csak gyermeked értse, amit mondasz neki. Mondjuk, egy rokont szeretnél elkápráztatni, de szeretnéd, ha a meglepetés erejével hatna a kicsid, akkor kérd meg magyarul, hogy mutassa meg rajzát, tudását, stb. Máris egy kis titkos milliőt teremtettél magatok köré, olyat, amire csak a közös nyelv képes.

A házi feladat nyelve is lehet a befogadó ország nyelve, hiszen fontos számodra, hogy gyermeked megértse, hogy mi történik az iskolában, mi a tőle elvárt feladat. Ugyanakkor ez egy fontos területe az anyanyelvmegőrzésnek is. Az alapvető cél, hogy a gyereked ugyanolyan szinten legyen magyarból, mint az iskolában a többségi nyelvből, s erre a házi feladat remek alkalmat ad. Annak elvégzése során ugyanis sorra veheted a témakörök szavait magyarul, biztosíthatod, hogy hallja és megtanulja az iskolában most megismert fogalmak magyar neveit.

Ez nem könnyű, de nem is kivitelezhetetlen feladat. Osztás, szorzás, trapéz, állampolgárság, kétéltűek – bármi legyen, amiről tanulnak, vedd magadnak a fáradtságot, hogy utánanézz a magyar megfelelőjének. A cél az, hogy ugyanazokról a témákról, amiket az iskolában tanulnak, tudjon magyarul is egy-két mondatot megfogalmazni. Ha egyedül nem tudja elmondani mi volt az iskolában, vagy összefoglalni a tanultakat magyarul, segíts neki! Amit megfogalmaz magának angolul, hallja magyarul is, akkor is, ha éppen nincsen rá lehetősége, hogy azt a mondatot ő maga fogalmazza meg magyarul.

Mi segítünk!

SzóKimondóka anyanyelvmegőrző program

A lehetőségek megteremtésében majd mi segítünk egy hamarosan induló programunkkal. Most csak azt szeretnénk, ha megértenéd, hogy a cél az, hogy mindazt, amit megfogalmaz magának, vagy megért mondjuk angolul, magyarul is el tudja mondani. Kérdezd meg, hogy mi az éppen tanult történelmi alak jelentősége számunkra, vagy mi az olimpia, stb. Tehát, amiről éppen tanulnak, mondja el neked magyarul is. Nem baj, ha keresi a szavakat. Segíts neki. Ha átvált, ismételd el magyarul, amit mond, mondasd ki vele a szavakat, kifejezéseket. Kis idő elteltével eljuthat oda, hogy büszke legyen tudására és örüljön neki, hogy “két agya van”, kétféleképpen tudja kifejezni magát.

Addig is, míg a külföldi magyaroknak szóló anyanyelvmegőrző programunk elérhetővé válik, mi az, amit tehetsz?

  • Olvasd el Csiszár Rita könyvét: Két- és többnyelvű gyermeknevelés a mindennapokban.
  • Keress a környékeden hétvégi magyar iskolát, magyar nyelvű közösséget, kapcsolatokat, kulturális programokat.
  • Használd a SzóKiMondóka kiadványokat.
  • Használd szépen és kreatívan a magyar nyelvet, olvassatok sokat, alkossatok verseket, rímpárokat, játsszatok a nyelvvel, hogy érezzétek a szépségét.
  • Keress minket, hogy mikor lesz a következő SzóKiMondóka anyanyelvmegőrző tábor. A tavalyiról részleteket itt találsz. 

SzóKiMondóka játékcsomagok és mesekönyvek

szókimondóka játékcsomagok

Elsőként a SzóKiMondóka játékcsomagokat ajánljuk nektek, amelyek segítségével játékosan fejlesztheted gyermeked szókincsét, magyar tudását, úgy hogy garantáltan élvezni fogja a közös foglalkozásokat.

Mi a SzóKiMondókánál célul tűztük ki, hogy a legkisebbek számára is egy biztos kezdetet nyújtsunk az anyanyelvi fejlesztés területén éppen ezért a SzóKiMondóka játékcsomagjaiban megtaláljátok a mondókákat, a gyerekdalokat, a meséket, az egyes kiemelt szavakat is. A közös olvasás és a rendszeres, visszatérő, közös játék során nem csak a gyermek nyelvi készsége, de kapcsolatotok is fejlődik. Minden fejezetnek más a témája, így a  hozzátartozó szókészlet aszerint változik.

Egy témához tartozó szókészlettel játszunk a játékcsomag különböző elemeinek segítségével:

  1. Mesekönyv Lackfi János meséivel, amelyek a gyermekeknek az őket körülvevő világot mutatják be szóról szóra. Könyveink abban mások, hogy a fontosabb szavakat kiemeltük, mellette a jelentésüket lerajzoltuk, így a gyermek a képről mondhatja ki a mesében soron következő szót, miáltal megérti az olvasás logikáját. Ugyanakkor a szóalakot is megfigyeli a tekintete, aminek következtében vizuális memóriája fejlődik, előkészítjük a terepet az olvasásra.
  1. Kisfilm, amelyben ugyanazokat a szavakat mutatjuk be többféle szövegkörnyezetben a gyerekeknek, amelyek szóalakját már a mesekönyvből megismerték. A filmben a gyerekek látják, hallják, majd kimondják a szót, megmutatják magukon a jelentését (eljátsszák), s közben megfigyelik újra a szóalakot. A szavak jelentését dalokkal és mondókákkal is illusztráljuk, amelyek jótékony hatásai a nyelvi és zenei nevelés terültén is jelentkeznek.
  1. Színes, illusztrált szókártyák, amelyek önmagukban is rengeteg játéklehetőséget rejtenek. Segítik a szavakkal való ismerkedést, azok kimondását, felismerését, a nyelvvel való játékos találkozást.
  1. Szülői útmutató, amely a felsorolt elemekkel való játékok bemutatásán túl további tippeket, ötletek tartalmaz arra vonatkozólag, hogyan tudjuk gyermekeink nyelvi fejlesztését és olvasóvá nevelését elősegíteni, támogatni elsősorban 2 éves kortól 6 éves korig, de azon túl is.

A csomag felhasználóit szakértőink iránymutatása, tanácsadása segíti emailes megkeresés útján közvetlenül, vagy pedig zárt Facebook csoportunkon keresztül.

A mesekönyv a szókincsfejlesztés, a vizuális memóriafejlesztés és a játékos nyelvhasználat útján, a kisfilm a dalok, mondókák és az audiovizuális nevelés eszközeivel, a szókártyák pedig a szavakkal való játékos ismerkedés útján valósítják meg a gyermekek nyelvi fejlesztését a szülőkkel való közös játék során. A játékcsomag elemeit hónapokon keresztül használhatjátok, s ha elakadtok, szakértőink segítenek nektek tanácsaikkal.

Ha érdekelnek a már megjelent SzóKiMondóka játékcsomagok:

>> Kattints ide <<

Ha úgy érzed, nem vagy még eléggé elkötelezett a játékcsomag használatára, mert nem tudnál napi húsz percet rendszeresen erre áldozni, semmi gond. Nézz bele bármelyik mesekönyvünkbe! Ugyanazzal az olvasóvá nevelő módszertannal készültek, a kiemelt szavak segítik az olvasással való játékos ismerkedést, az interaktív kérdések segítik a gyermekek bevonását a történetbe. Segítségnek pedig a könyv végén lekottáztuk az abban szereplő gyerekdalokat, hogy megkönnyítsük a dalok közös eléneklését.

A könyvekben is játszunk a szavakkal, kreatívan bánunk a nyelvvel. A főszereplő Móna farag versikéket, ezzel is példát adva a gyerekeknek arra, hogy maguk is nyugodtan kisérletezzenek a nyelvvel, használják játékosan, önkifejezésre, saját örömükre.  

Ha érdekelnek a már megjelent SzóKiMondóka mesekönyvek:

> Kattints ide <<

Ha még mindig nem találtad meg azt a támogató közösséget, amit keresel, kattintsd ide és nézz szét az Anyanyelvmegőrzés.hu oldalon, ahol biztosan találsz ingyenes erőforrásokat, motiváló történeteket és működő magyar szervezeteket, rendezvényeket!


Külföldön élsz? – SzóKiMondóka lelőhelyek a világban

SzóKiMondóka az USA-ban

10 Thousand Steps A Hungarian Bookstore – Tízezer lépés magyar könyvesbolt
516 E 11th St (btw A & B Ave), New York, New York 10009
Call: 646-484-5525
E-mail: info(kukac)hunbookstore.com
www.hunbookstore.com
Magyar Marketing.com
Clevelandi Magyar Múzeum
Amazon