A gyermekek fejlődését négy területre bonthatjuk le: gondolkodás, mozgás, beszéd és érzelmi-szociális képesség. Sok fejlesztéssel foglalkozó szaklap, betegségek, rendellenességek leírására létrejött tanulmány használja ezt a négyes felbontást. Valamint előszeretettel fogalmazzák meg fejlesztési programjaikat az óvodák ezen területek mentén is. Egyetértés mutatkozik tehát abban, hogy e négy terület alapján meg lehet fogalmazni a gyermek képességeit, és új célokat lehet felvázolni a személyiség egészének fejlesztése szempontjából. 

Nem véletlen tehát, hogy mi is ezt a felbontást alkalmaztuk, amikor a 2-6 éveseknek szóló SzóKiMondóka fejlesztőjáték kialakításán dolgoztunk. Ebben a négyes felosztásban megtaláltunk mindent, amit játékcsomagunkba be szerettünk volna építeni. Így a SzóKiMondóka játékcsomagok használatával ezen négy terület mentén fejleszthetik a szülők gyermekeiket.

Beszédfejlesztés

Játékainknak beszédfejlesztő szerepe talán a legegyértelműbb a négy terület közül. Hiszen, ahogy mindig is mondjuk, mi a szavakkal szeretünk játszani mindenféle módon. A dobozban található szókártyák kimondatják a gyermekkel a szavakat, gyakoroltatják a jelentésüket. Az interaktív kisfilmben szereplő dalok, mondókák gyakori használata is a beszédfejlesztést erősíti, hiszen hatásukra kialakul a belső ritmus, ami a beszédfejlődés alapja. A játékcsomagban található mesekönyv a közös, ölbéli olvasást teszi lehetővé, ami akár történhet úgy is, hogy a kiemelt szavakat a gyermekek mondják ki, a szó mellett megjelenő kép alapján. Így a gyermekek ismerkednek az olvasás lényegével, ahogyan az egymás után következő szavak értelmes mesévé állnak össze. Ez átvezet minket a következő területre, ami a beszéddel szorosan összefügg, de attól függetlenül is működik: a gondolkodás területe.

Gondolkodás

A szókártyák használata vagy a szavak felfedezése a filmben egyértelműen ezt a területet is erősíti. Valamint ide sorolnám a kisfilmben szereplő kísérleteket is, ahol a különböző fizikai törvényszerűségekkel ismerkedünk játékosan. A most megjelent Család című fejezetben például hidat építünk.

Mozgás

A mozgás nélkülözhetetlen a kicsik számára, ezért építettük be az eljátszós mondókákat, mozgásos dalokat minden fejezetbe, amelyek segítik a tartalmak beépülését, és vidám közös együttlétekre ad alkalmat. Ez pedig az utolsó területre visz át minket, ez pedig az érzelmi-szociális fejlődés.

Érzelmi-szociális képesség

A szavakkal való játékon túl, talán ez a legfontosabb tulajdonság, ami megkülönbözteti a SzóKiMondóka játékait másoktól. Játékunk nem működik úgy, hogy magára hagyod a gyermeked a játékkal. Hiszen kettőtök kapcsolatára épül, általad tanul, közösen játszotok és szórakoztok és ezzel érzelmileg is fejlődik gyermeked, szociális képességei is erősödnek. Az Óvoda fejezet szavai közé például a KÉREM – KÖSZÖNÖM gyakorlását építettük be, de a köszönés, a párbeszéd, a tartalmas együttlétek minden fejezet fontos alkotóelemei a felhasználás során.

Így tehát ha egyszerre szeretnéd fejleszteni beszédét, mozgását, gondolkodását, szociális érését gyermekednek akkor ajánljuk neked játékcsomagjainkat, amelyek mindegyike kiegészül egy útmutatóval, amiben több ötletet is találsz további értelmes és szórakoztató elfoglaltságokra is.